Roll of Honor Class XII
Top scorers of our school in CBSE class-XII result (2017 - 2018)

Lata Nagarkoti
(PCB)
(96.2%)

Priya Mahtolia
(Humanities)
(91.8%)

Mayank Pant
(PCB)
(90.4%)

Deepak Negi
(PCM)
(89.6%)

Harshita Pandey
(Commerce)
(89%)

Abhavya Belwal
(Humanities)
(88.2%)

Kashish Rawat
(Humanities)
(88.2%)

Asha Papola
(Humanities)
(88%)

Prerna Bisht
(PCM)
(87.4%)

Nirmal Sharma
(Commerce)
(86.4%)

Paridhi Saxena
(PCB)
(85.4%)

Shubh Agarwal
(Commerce)
(83.8%)

Somya Devvanshi
(Commerce)
(83.6%)

Ankur Nagila
(PCM)
(82.6%)

Kartik Jain
(Commerce)
(82.4%)

Vijay Gupta
(PCM)
(81.6%)

Sarthak Joshi
(Commerce)
(81.6%)

Pooja Raikwal
(PCM)
(81.4%)

Aman Agarwal
(Commerce)
(79.6%)

Tara Singh Kutaula
(PCM)
(79.4%)

Somya Karki
(PCM)
(78.6%)

Manas Tewari
(PCM)
(78.4%)

Surbhi Joshi
(Commerce)
(78.4%)

Rishita Chilwal
(PCB)
(78.2%)

Vaishali Kholiya
(Commerce)
(78%)

Mohit Chaudhary
(PCB)
(77.8%)

Deepak Joshi
(PCM)
(77.4%)

Pranjal Bartwal
(PCM)
(76.8%)

Hema
(Commerce)
(76.2%)

Manish Joshi
(Commerce)
(75.8%)

Amigra Anand Singh
(PCM)
(75.6%)

Rahul Kaloni
(Commerce)
(75.6%)

Isha Garbyal
(PCB)
(75%)

Anurag Bhatt
(PCM)
(73.6%)

Ishita Raj Kishan
(Humanities)
(73.4%)

Amant Tamta
(PCM)
(72.6%)

Sumit Durgapal
(PCM)
(72.4%)

Yamen Pandey
(PCB)
(72.4%)

Rohit Chaudhary
(PCB)
(72%)

Sunita Mehra
(Commerce)
(71.4%)

Kamal Singh Rawat
(Commerce)
(70.6%)

Nupur Bisht
(PCB)
(70.2%)

Hemant Nahata
(PCB)
(70%)

Kanishka Durgapal
(PCB)
(70%)
Top scorers of our school in CBSE class-XII result (2016 - 2017)

Namita Nand Kishore Bhatt
(PCB)
(90.8%)

Khushbu Karki
(PCM)
(86.6%)

Muskan Chaunal
(PCB)
(83.4%)

Bhargav Bisht
(HUM)
(82.6%)

Akansha Kumari
(PCB)
(81.8%)

Sanjana Kanyal
(COMM)
(81.2%)

Vipul Upadhyay
(PCM)
(80.02%)

Prashant Joshi
(PCM)
(77.2%)

Samaksh Singh
(PCB)
(77%)

Shubham Upadhyay
(PCM)
(76.4%)

Shubham Tripathi
(PCM)
(76.4%)